Home

“Chi of Qi is het Chinese begrip voor levenskracht.
De boom (Tree) is van oudsher een symbool voor de dynamiek van het leven zelf. Wat ze gemeen hebben is dat beiden altijd streven naar evenwicht.”
- Ingrid van Steenwijk

Welkom bij ChiTree

Chi of Qi is levenskracht en de boom (Tree) van oudsher het symbool voor het leven zelf. Bomen verbinden, ze wortelen in de aarde, de stam geeft kracht en zorgt ervoor dat de takken naar de hemel kunnen reiken. Hoewel bomen zich niet verplaatsen, zijn ze wel het toonbeeld van dynamiek. Veel bomen kennen een jaarlijkse cyclus die samenhangt met de seizoenen. Het ontkiemen in de lente, het volledige tot bloei komen in de zomer, loslaten in de herfst en tot rust komen in de winter. Cycli die we ook herkennen in het leven van de m

 

tekst

hallo